Dla mediów

19.11.2016 r. Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP)

Cichy i nieuświadamiany zabójca - Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc

19 listopada obchodzimy Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP), będącej połączeniem przewlekłego zapalenia oskrzeli i rozedmy. Celem organizowanej od 2002 roku akcji jest uświadomienie ogromnego zagrożenia, jakie stanowi POChP oraz propagowanie wiedzy o profilaktyce, metodach zapobiegania i leczenia choroby. 

W Polsce co dziesiąty dorosły powyżej 30-go roku życia spełnia kryteria rozpoznania POChP (5,5% dorosłych mężczyzn i 4,8% kobiet), a z powodu tej choroby rocznie umiera około 15 tysięcy osób. Jest to czwarta po chorobach układu krążenia, nowotworach i wypadkach główna przyczyna zgonów w Polsce.

 

Częstą przyczyną zapadalności na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc jest palenie papierosów. Dym tytoniowy oraz inne czynniki znajdujące się we wdychanym powietrzu (np. substancje powstałe podczas spalania drewna, pyły, opary i inne substancje drażniące) działają szkodliwie na błonę śluzową wyścielającą oskrzela, objawiając się niebezpiecznymi dusznościami. Doprowadzenie do ostrego stanu niedotlenienia może spowodować poważne następstwa dla naszego organizmu i wywołanie nieodwracalnych zmian w układzie oddechowym i płucach. W tym przypadku z pomocą przychodzi diagnostyka. Podstawowym badaniem określającym stan płuc jest spirometria, czyli pomiar ich pojemności. Badanie pozwala ocenić, czy są one starsze niż nasza metryka. Kolejnym krokiem jest podjęcie leczenia metodą tlenoterapii.

 

„Skuteczna tlenoterapia za pomocą urządzeń takich jak domowe koncentratory tlenu, aparaty do tlenoterapii oraz tlen w puszce w niezwykle istotny sposób wspomagają terapię. Przewlekłe leczenie tlenem przedłuża życie i wydatnie poprawia jego jakość.” - mówi Paweł Ossowski, Wiceprezes Zarządu ZARYS International Group.

 

Jedynym sposobem na zatrzymanie postępu POCh jest całkowite zaprzestanie palenia tytoniu oraz profilaktyka. Zwykle wystarczy rzucić palenie, dobrze się odżywiać i zacząć systematycznie ćwiczyć. Jak dotąd badania nie przyniosły przekonujących dowodów naukowych na to, że stosowanie produktów farmaceutycznych ogranicza postęp choroby. Warto jednak zauważyć, że zmiana stylu życia i domowa tlenoterapia wydatnie poprawiają jego jakość, łagodzą objawy, a także zmniejszają częstość zaostrzeń choroby płuc.

 

„W ramach tlenoterapii rozróżniamy domowe i szpitalne źródła czystego tlenu, takie jak tlen ciekły lub gazowy, sprężony w butlach o różnej pojemności, dostarczany do pacjenta przez centralną instalację tlenową lub z przenośnej butli. Warto rozważyć także domowe leczenie za pomocą masek i cewników tlenowych, a także worków samorozprężalnych z maską twarzową czy urządzeń do nawilżania i ogrzewania gazów oddechowych.” - dodaje Paweł Ossowski.

 

Firma ZARYS International Group posiada w swojej ofercie bogatą gamę asortymentu z dziedziny tlenoterapii, wykorzystywanej w leczeniu Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc. Sprzęt do tlenoterapii stanowi jeden z głównych produktów, który firma sprzedaje z ramach podstawowego jednorazowego sprzętu medycznego. Co ważne, w zakresie tlenoterapii ZARYS jest w stanie kompleksowo zaopatrzyć każdy szpital. Wiele placówek w Polsce i za granicą korzysta już od wielu lat z dostarczanych przez nią produktów.