easyCARE

Rękawice diagnostyczne - podstawowe narzędzie ochronne przed zakażeniami

Przeznaczone do chwilowego użycia podczas badań lekarskich, diagnostycznych, czynności terapeutycznych, są pierwszym ogniwem w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego.

 

Zaufaj easyCARE

Rękawice diagnostyczne przeznaczone są do chwilowego użycia podczas badań lekarskich, diagnostycznych, czynności terapeutycznych, prac z materiałem septycznym w celu ograniczenia ryzyka: przeniesienia niebezpiecznych czynników biologicznych za pośrednictwem rąk na pacjenta, nabycia przez pracowników opieki zdrowotnej zakażeń od pacjentów.

Rękawice podlegają restrykcyjnym wymaganiom norm zharmonizowanych z dyrektywą dot. wyrobów medycznych 93/42/EWG i Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej.

przejdź do produktów