mediCARE

Rękawice diagnostyczne – zaawansowana linia rękawic diagnostycznych

Szczególne właściwości rękawic sprawią, że są odpowiednie dla najbardziej wymagających.
W skład marki wchodzą rękawice antybakteryjne, z warstwą nawilżającą.

 

Jakość mediCARE

Rękawice diagnostyczne przeznaczone są do chwilowego użycia podczas badań lekarskich, diagnostycznych, czynności terapeutycznych, prac z materiałem septycznym w celu ograniczenia ryzyka: przeniesienia niebezpiecznych czynników biologicznych za pośrednictwem rąk na pacjenta, nabycia przez pracowników opieki zdrowotnej zakażeń od pacjentów.

Rękawice podlegają restrykcyjnym wymaganiom norm zharmonizowanych z dyrektywą dot. wyrobów medycznych 93/42/EWG i Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej.

przejdź do produktów