Kontakt z nami

Dział Produkcji

tel. +48 32 370 38 09
fax +48 32 370 38 08
kom. +48 603 526 453
produkcja@zarys.pl

Kierownik produkcji
Marcin Knabel
tel. +48 32 376 06 81
kom. +48 603 526 453

Powyższy formularz należy do ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Pod Borem 18, (zwana dalej jako Spółka). Dane z niniejszego formularza są przetwarzane w jedynie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią) Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.

Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem wymiany informacji z nasza Spółką.

W razie pytań i/lub wątpliwości mogą się Państwo skontaktować z naszym zespołem ds. ochrony danych: ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze

Dane z niniejszego formularza są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom Spółki z działu do którego kierowane jest zapytanie.

Przesłane zapytanie będą przechowywane tak długo jak długo będzie trwać nasza korespondencja oraz do 1 roku po jej zakończeniu.

Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienie z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych oraz ich do przenoszenia. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uwaga: Mają państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jeżeli dodatkowo poza odpowiedzą na Państwa zapytanie, chcą Państwo otrzymywać inne informacje handlowe, marketingowe i informacyjne w szczególności akcji promocyjnych, promocji produktów Spółki i/lub podmiotów współpracujących na podany w formularzu adres poczty elektronicznej prosimy o zaznaczenie odpowiedniej zgody:

Siedziba firmy

ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.
ul. Pod Borem 18
41-808 Zabrze

Centrum Logistyczne


ul. Guido Henckela Donnersmarcka 1
41-807 Zabrze (KSSE Zabrze)