Kontakt z nami

Przedstawiciel Handlowy ds. hurtu
Sylwia Salamon
tel. +48 787 094 154 sylwia.salamon@zarys.pl

Specjalista ds. sprzedaży
Sebastian Sersisko
tel. +48 32 376 07 47 tel. +48 519 198 317 sebastian.sersisko@zarys.pl
Przedstawiciel Handlowy ds. hurtu
Sylwia Salamon
tel. +48 787 094 154 sylwia.salamon@zarys.pl

Specjalista ds. sprzedaży
Sebastian Sersisko
tel. +48 32 376 07 47 tel. +48 519 198 317 sebastian.sersisko@zarys.pl
Przedstawiciel Handlowy ds. hurtu
Sylwia Salamon
tel. +48 787 094 154 sylwia.salamon@zarys.pl

Specjalista ds. sprzedaży
Sebastian Sersisko
tel. +48 32 376 07 47 tel. +48 519 198 317 sebastian.sersisko@zarys.pl
Przedstawiciel Handlowy ds. hurtu
Sylwia Salamon
tel. +48 787 094 154 sylwia.salamon@zarys.pl

Specjalista ds. sprzedaży
Sebastian Sersisko
tel. +48 32 376 07 47 tel. +48 519 198 317 sebastian.sersisko@zarys.pl
Specjalista ds. sprzedaży/ Dział Apteczny
Magdalena Paździor
tel. +48 32 376 07 49 magdalena.pazdzior@zarys.pl

Przedstawiciel Handlowy ds. hurtu
Beata Grabiec
tel. +48 532 403 596 beata.grabiec@zarys.pl
Specjalista ds. sprzedaży/ Dział Apteczny
Magdalena Paździor
tel. +48 32 376 07 49 magdalena.pazdzior@zarys.pl

Przedstawiciel Handlowy ds. hurtu
Beata Grabiec
tel. +48 532 403 596 beata.grabiec@zarys.pl
Specjalista ds. sprzedaży/ Dział Apteczny
Magdalena Paździor
tel. +48 32 376 07 49 magdalena.pazdzior@zarys.pl

Przedstawiciel Handlowy ds. hurtu
Beata Grabiec
tel. +48 532 403 596 beata.grabiec@zarys.pl
Przedstawiciel Handlowy ds. hurtu
Romuald Bedynek
tel. + 48 601 898 184 romulad.bedynek@zarys.pl

Specjalista ds. sprzedaży
Agnieszka Drabek
tel. +48 32 376 07 40 agnieszka.drabek@zarys.pl
Przedstawiciel Handlowy ds. hurtu
Romuald Bedynek
tel. + 48 601 898 184 romulad.bedynek@zarys.pl

Specjalista ds. sprzedaży
Agnieszka Drabek
tel. +48 32 376 07 40 agnieszka.drabek@zarys.pl
Specjalista ds. sprzedaży/ Dział Apteczny
Magdalena Paździor
tel. +48 32 376 07 49 magdalena.pazdzior@zarys.pl

Przedstawiciel Handlowy ds. hurtu
Beata Grabiec
tel. +48 532 403 596 beata.grabiec@zarys.pl
Przedstawiciel Handlowy ds. hurtu
Romuald Bedynek
tel. + 48 601 898 184 romulad.bedynek@zarys.pl

Specjalista ds. sprzedaży
Agnieszka Drabek
tel. +48 32 376 07 40 agnieszka.drabek@zarys.pl
Przedstawiciel Handlowy ds. hurtu
Romuald Bedynek
tel. + 48 601 898 184 romulad.bedynek@zarys.pl

Specjalista ds. sprzedaży
Agnieszka Drabek
tel. +48 32 376 07 40 agnieszka.drabek@zarys.pl
Specjalista ds. sprzedaży/ Dział Apteczny
Magdalena Paździor
tel. +48 32 376 07 49 magdalena.pazdzior@zarys.pl

Przedstawiciel Handlowy ds. hurtu
Beata Grabiec
tel. +48 532 403 596 beata.grabiec@zarys.pl
Przedstawiciel Handlowy ds. hurtu
Sylwia Salamon
tel. +48 787 094 154 sylwia.salamon@zarys.pl

Specjalista ds. sprzedaży
Sebastian Sersisko
tel. +48 32 376 07 47 tel. +48 519 198 317 sebastian.sersisko@zarys.pl
Przedstawiciel Handlowy ds. hurtu
Romuald Bedynek
tel. + 48 601 898 184 romulad.bedynek@zarys.pl

Specjalista ds. sprzedaży
Agnieszka Drabek
tel. +48 32 376 07 40 agnieszka.drabek@zarys.pl
Przedstawiciel Handlowy ds. hurtu
Romuald Bedynek
tel. + 48 601 898 184 romulad.bedynek@zarys.pl

Specjalista ds. sprzedaży
Agnieszka Drabek
tel. +48 32 376 07 40 agnieszka.drabek@zarys.pl

Szukasz kontaktu z handlowcem obsługującym konkretne województwo kliknij w mapę.