Środki ochrony indywidualnej

Objaśnienie symboli stosowanych na opakowaniach środków ochrony indywidualnej firmy ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k.

 

SYMBOL NAZWA SYMBOLU OBJAŚNIENIE SYMBOLU ODNIESIENIE NORMATYWNE TYTUŁ NORMY/AKTU PRAWNEGO
Oznakowanie zgodności CE Oznakowanie zgodności CE Oznakowanie, poprzez które producent wskazuje, że środek ochrony indywidualnej kategorii I spełnia obowiązujące wymagania odpowiednich europejskich przepisów dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425
Artykuł 8, pkt.2.
Artykuł 16 i 17
Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej
Oznakowanie zgodności CE z numerem jednostki notyfikowanej Oznakowanie zgodności CE z numerem jednostki notyfikowanej Oznakowanie, poprzez które producent wskazuje, że środek ochrony indywidualnej kategorii III spełnia obowiązujące wymagania odpowiednich europejskich przepisów dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425
Artykuł 8, pkt.2.
Artykuł 17, pkt.3.
Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej
Oznakowanie, poprzez które producent wskazuje, że wyrób medyczny klasy I spełnia obowiązujące wymagania odpowiednich europejskich przepisów dotyczących zdrowia, bezpieczeństwa

Oznakowanie, poprzez które producent wskazuje, że środek ochrony indywidualnej kategorii III spełnia obowiązujące wymagania odpowiednich europejskich przepisów dotyczących ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników
Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2017/745 Artykuł 20, pkt.6 oraz Załącznik V;

Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425 Artykuł 8, pkt.2.; Artykuł 17, pkt.3.; Załącznik II, pkt.1.4. (i)
Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych; Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej
Producent

Producent/ Manufacturer

Producent Wskazuje producenta ŚOI zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425

Symbolowi temu towarzyszy nazwa i adres wytwórcy / producenta
ISO 7000
Nr ref. symbolu 3082;

Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425
Artykuł 8, pkt.6.
Symbole graficzne stosowane na urządzeniach; Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej
Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej

Autoryzowany przedstawiciel we WE/ Authorized representative in the EC

Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej Wskazuje autoryzowanego przedstawiciele w WE

Symbolowi temu towarzyszy nazwa i adres autoryzowanego przedstawiciela
Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425
Artykuł 9
Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej
Importer

Importer/ Importer

Importer Wskazuje podmiot importujący ŚOI do lokalnego użycia

Symbolowi temu towarzyszy nazwa i adres importera
ISO 7000
Nr ref. symbolu 3725;

Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425
Artykuł 10, pkt.3.
Symbole graficzne stosowane na urządzeniach; Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej
Dystrybutor Dystrybutor Wskazuje podmiot dystrybuujący ŚOI do lokalnego użycia;
Symbolowi temu towarzyszy nazwa i adres dystrybutora;
ISO 7000
Nr ref. symbolu 3724
Symbole graficzne stosowane na urządzeniach;
Data produkcji

Data produkcji/ Date of manufacture

Data produkcji Wskazuje datę wyprodukowania ŚOI

Format daty: RRRR-MM-DD
ISO 7000
Nr ref. symbolu 2497)
Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
Użyć do daty

Użyć do daty/ Use-by-date

Użyć do daty Wskazuje datę, po której ŚOI nie powinien być używany

Format daty: RRRR-MM-DD
ISO 7000
Nr ref. symbolu 2607;

Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425
Załącznik II, pkt.1.4. (e)
Symbole graficzne stosowane na urządzeniach; Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej
Kod partii

Kod partii/Batch code

Kod partii Wskazuje kod partii nadany przez producenta, umożliwiający identyfikację partii lub serii

Format kodu: XXRRMMXXXN/E/R/H
ISO 7000
Nr ref. symbolu 2492
Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
Numer katalogowy

Numer katalogowy/ Catalogue number

Numer katalogowy Wskazuje numer katalogowy nadany przez producenta, umożliwiający identyfikację ŚOI ISO 7000
Nr ref. symbolu 2493
Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
Trzymać z dala od światła słonecznego

Trzymać z dala od światła słonecznego/ Keep away from sunlight

Trzymać z dala od światła słonecznego Wskazuje ŚOI, który wymaga ochrony przed źródłami światła ISO 7000
Nr ref. symbolu 0624;

Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425
Załącznik II, pkt.1.4. (a)

Symbole graficzne stosowane na urządzeniach; Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej
Chronić przed wilgocią

Chronić przed wilgocią/ Keep dry

Chronić przed wilgocią Wskazuje ŚOI, który wymaga ochrony przed wilgocią ISO 7000
Nr ref. symbolu 0626;

Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425
Załącznik II, pkt.1.4. (a)
Symbole graficzne stosowane na urządzeniach; Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej
Dopuszczalna temperatura

Dopuszczalna temperatura/ Temperature limit

Dopuszczalna temperatura Wskazuje zakres temperatur, na które ŚOI może być bezpiecznie narażony

Górną i dolną granicę zakresu dopuszczalnej temperatury należy skazać w sąsiedztwie górnej i dolnej poziomej linii, odpowiednio
ISO 7000
Nr ref. symbolu 0632;

Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425
Załącznik II, pkt.1.4. (a)
Symbole graficzne stosowane na urządzeniach; Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej
Ograniczenie wilgotności

Ograniczenie wilgotności/ Humidity limitation

Ograniczenie wilgotności Wskazuje zakres wilgotności, na którą ŚOI może być bezpiecznie narażony

Ograniczenia wilgotności należy skazać w sąsiedztwie górnej i dolnej poziomej linii, odpowiednio
ISO 7000
Nr ref. symbolu 2620;

Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425
Załącznik II, pkt.1.4. (a)
Symbole graficzne stosowane na urządzeniach; Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej
Nie używać powtórnie

Nie używać powtórnie/ Do not re-use

Nie używać powtórnie Wskazuje ŚOI, który jest przeznaczony tylko do jednorazowego użycia ISO 7000
Nr ref. symbolu 1051
Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
Zawiera lub obecny jest lateks kauczuku naturalnego

Zawiera lateks/ Contains latex

Zawiera lub obecny jest lateks kauczuku naturalnego Wskazuje obecność kauczuku naturalnego lub wysuszonego kauczuku naturalnego, jako materiału konstrukcyjnego w ŚOI lub opakowaniu ŚOI ISO 7000
Nr ref. symbolu 2725
Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
Nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego

Nie zawiera lateksu/ Latex-free

Nie zawiera lateksu kauczuku naturalnego Wskazuje brak kauczuku naturalnego lub wysuszonego kauczuku naturalnego, jako materiału konstrukcyjnego w wyrobie medycznym - -
Zajrzyj do instrukcji używania

Zajrzyj do instrukcji używania/ Consult instructions for use

Zajrzyj do instrukcji używania Wskazuje, że użytkownik powinien zapoznać się z instrukcja używania ISO 7000
Nr ref. symbolu 1641;

Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425
Załącznik II, pkt.1.4. (a)
Symbole graficzne stosowane na urządzeniach; Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej
Rozmiar

Rozmiar/ Size

Rozmiar Wskazuje rozmiar produktu

Litera „L” pokazano jako przykład i należy zastąpić ją przez odpowiedni rozmiar
- -
Ochrona przed chemikaliami Ochrona przed chemikaliami Wskazuje, że odzież lub materiał zapewnia ochronę przed chemikaliami ISO 7000
Nr ref. symbolu 2414
Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
Ochrona przed natryskiem ciekłych substancji chemicznych, typ 4 Ochrona przed natryskiem ciekłych substancji chemicznych, typ 4 Wskazuje odzież ochronną typu 4, która jest przeznaczona do stosowania w przypadku zagrożeń związanych z nieprzepuszczalnością wobec substancji chemicznych podczas czynności, dla których wymagana jest bariera dla przenikania cieczy

Litera „B” wskazuje, że odzież lub materiał zapewnia ochronę przed zagrożeniami biologicznymi (mikroorganizmami) zgodnie z EN 14126:2003
EN 14605:2005 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami -- Wymagania dotyczące odzieży ochraniającej całe ciało, z połączeniami nieprzepuszczającymi cieczy w postaci płynnej (Typ 3) lub rozpylonej (Typ 4), łącznie z wyrobami zapewniającymi tylko częściową ochronę ciała (Typy PB[3] i PB[4])
Ochrona przed obecnymi w powietrzu cząstkami stałymi, typ 5 Ochrona przed obecnymi w powietrzu cząstkami stałymi, typ 5 Wskazuje odzież ochronną typu 5, która jest przeznaczona do stosowania w przypadku ryzyka narażenia na działanie produktów chemicznych z odpornością na przenikanie cząstek stałych rozproszonych w powietrzu

Litera „B” wskazuje, że odzież lub materiał zapewnia ochronę przed zagrożeniami biologicznymi (mikroorganizmami) zgodnie z EN 14126:2003
EN ISO 13982-1:2004 Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi -- Część 1: Wymagania dotyczące odzieży chroniącej całe ciało przed działaniem stałych cząstek substancji chemicznych unoszących się w powietrzu (typ 5 odzieży)
Ochrona przed ograniczonym natryskiem ciekłych substancji chemicznych, typ 6 Ochrona przed ograniczonym natryskiem ciekłych substancji chemicznych, typ 6 Wskazuje odzież ochronną typu 6, która jest przeznaczona do stosowania w przypadku narażenia na lekki rozprysk, aerozole w płynie lub rozpryski pod niskim ciśnieniem, o małej objętości, wobec których nie jest wymagana pełna bariera dla przenikania cieczy, czyli gdy użytkownik jest w stanie podjąć w odpowiednim czasie właściwe działanie, kiedy jego odzież zostaje zanieczyszczona

Litera „B” wskazuje, że odzież lub materiał zapewnia ochronę przed zagrożeniami biologicznymi (mikroorganizmami) zgodnie z EN 14126:2003
EN 13034:2005 Odzież chroniąca przed ciekłymi chemikaliami -- Wymagania dotyczące odzieży zapewniającej ograniczoną skuteczność ochrony przed ciekłymi chemikaliami (Typ 6 i Typ PB[6] odzieży)
Ochrona przed elektrycznością statyczną Ochrona przed elektrycznością statyczną Wskazuje, że odzież lub materiał zapewnia ochronę przed elektrycznością statyczną. EN 1149-5:2008
(ISO 7000-2415)
Odzież ochronna -- Właściwości elektrostatyczne -- Część 5: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne
Ochrona przed narażeniem na czynniki zakaźne, typ 4B, 5B, 6B Ochrona przed narażeniem na czynniki zakaźne, typ 4B, 5B, 6B Wskazuje, że odzież lub materiał zapewnia ochronę przed zagrożeniami biologicznymi (mikroorganizmami) EN 14126:2003
(ISO 7000-2491)
Odzież ochronna -- Wymagania i metody badań dla odzieży chroniącej przed czynnikami infekcyjnymi
Ochrona przed skażonymi radioaktywnie cząsteczkami Ochrona przed skażonymi radioaktywnie cząsteczkami Wskazuje, że odzież lub materiał zapewnia ochronę przed skażeniem cząstkami radioaktywnymi. EN 1073-2:2002
(ISO 7000-2484)
Odzież chroniąca przed skażeniami promieniotwórczymi -- Część 2: Wymagania i metody badań dotyczące niewentylowanej odzieży chroniącej przed skażeniami cząstkami promieniotwórczymi
Koniec okresu przechowywania

Koniec okresu przechowywania/ End of shelf life

Koniec okresu przechowywania Wskazuje datę, po której ŚOI nie powinien być używany

Format daty: RRRR/MM
Datę podaje się pod symbolem
PN-EN 149+A1:2010
Rys. 12a;


Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425
Załącznik II, pkt.1.4. (e)
Sprzęt ochrony układu oddechowego Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami Wymaganie, badanie, znakowanie; Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej
Patrz informacje dostarczone przez producenta

Patrz informacje dostarczone przez producenta/ See information supplied by the manufacturer

Patrz informacje dostarczone przez producenta Wskazuje, że użytkownik powinien zapoznać się z instrukcja używania PN-EN 149+A1:2010
Rys. 12b;

Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425
Załącznik II, pkt.1.4. (a)
Sprzęt ochrony układu oddechowego Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami Wymaganie, badanie, znakowanie; Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej
Zakres temperatur w warunkach przechowywania

Zakres temperatur w warunkach przechowywania/ Temnerature range of storage conditions

Zakres temperatur w warunkach przechowywania Wskazuje zakres temperatur, na które ŚOI może być bezpiecznie narażony

Znaki „xx” należy zastąpić górną i dolną granicą zakresu dopuszczalnej temperatury, odpowiednio
PN-EN 149+A1:2010
Rys. 12c;

Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425
Załącznik II, pkt.1.4. (a)
Sprzęt ochrony układu oddechowego Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami Wymaganie, badanie, znakowanie; Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej
Maksymalna wilgotność względna w warunkach przechowywania

Maksymalna wilgotność względna w warunkach przechowywania/ Maximum relative humidity of storage conditions

Maksymalna wilgotność względna w warunkach przechowywania Wskazuje ŚOI, który wymaga ochrony przed wilgocią

Znak „xx” należy zastąpić maksymalną wilgotnością
PN-EN 149+A1:2010
Rys. 12d;


Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425
Załącznik II, pkt.1.4. (a)
Sprzęt ochrony układu oddechowego Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami Wymaganie, badanie, znakowanie; Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej
Ochrona przed chemikaliami Ochrona przed chemikaliami Wskazuje rękawice chroniące przed zagrożeniami chemicznymi typu B

Trzy badane substancje chemiczne powinny być oznaczone literą pod piktogramem
EN ISO 374-1:2016
(ISO 7000-2414)
Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 1: Terminologia i wymagania dotyczące skuteczności w zakresie ryzyka chemicznego
Ochrona przed narażeniem na czynniki zakaźne Ochrona przed narażeniem na czynniki zakaźne Wskazuje rękawice chroniące przed mikroorganizmami – wirusami, bakteriami i grzybami EN ISO 374-5:2016
(ISO 7000-2491)
Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 5: Terminologia i wymagania dotyczące ryzyka przenikania mikroorganizmów
Ochrona przed patogenami przenoszonymi przez krew Ochrona przed patogenami przenoszonymi przez krew Wskazuje rękawice chroniące przed patogenami przenoszonymi
przez krew
ISO 16604:2004
ASTM F1671
Odzież chroniąca przed kontaktem z krwią i płynami ustrojowymi - Oznaczanie odporności materiałów na odzież ochronną na przenikanie patogenów krwiopochodnych - Metoda badania z użyciem bakteriofaga Phi-X 174 Standardowa metoda badania odporności materiałów stosowanych w odzieży ochronnej na przenikanie patogenów krwiopochodnych z wykorzystaniem bakteriofaga Phi-X174 jako systemu testowego
Ochrona przed cytostatykami Ochrona przed cytostatykami Wskazuje rękawice chroniące przed cytostatykami ASTM D6978 Standardowa praktyka oceny odporności rękawic medycznych na przenikanie leków stosowanych w chemioterapii
Dopuszczalny poziom jakości EN455-1, EN 374-2 Dopuszczalny poziom jakości EN455-1, EN 374-2 Wskazuje granicę akceptowanej jakości EN 455-1:2020+A1:2022
EN ISO 374-2:2019
Rękawice medyczne do jednorazowego użytku -- Część 1: Wymagania i badania na nieobecność dziur Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie
Minimalna długość rękawicy 240mm Minimalna długość rękawicy 240mm Wskazuje, że minimalna długość rękawicy wynosi 240mm
Dopuszczalny poziom jakości EN455-1, EN 374- 2 Dopuszczalny poziom jakości EN455-1, EN 374- 2 Wskazuje granicę akceptowanej jakości EN 455-1:2020+A1:2022
EN ISO 374-2:2019
Rękawice medyczne do jednorazowego użytku -- Część 1: Wymagania i badania na nieobecność dziur Rękawice chroniące przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i mikroorganizmami -- Część 2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie
Ochrona przed patogenami Ochrona przed patogenami Wskazuje rękawice chroniące przed patogenami
Rękawica rozciąga się we wszystkie strony Rękawica rozciąga się we wszystkie strony Wskazuje rękawice, które rozciągają się we wszystkie strony
Możliwość stosowania przy ekranach dotykowych Możliwość stosowania przy ekranach dotykowych Wskazuje rękawice, w których można obsługiwać ekrany dotykowe
Kontakt z żywnością Kontakt z żywnością Wskazuje rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością - -
Liczba rękawic Liczba rękawic Wskazuje liczbę sztuk rękawic w opakowaniu - -
Liczba par rękawic Liczba par rękawic Wskazuje liczbę par rękawic w opakowaniu
Liczba par rękawic Liczba par rękawic Wskazuje liczbę par rękawic w opakowaniu
Patrz informacje dostarczone przez producenta

For special purposes

Patrz informacje dostarczone przez producenta Wskazuje rękawice specjalnego przeznaczenia (ochrona dłoni) – rękawice diagnostyczne EN-455-2:2015
(ISO 7000-1641)

Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425
Załącznik II, pkt.1.4. (a)
EN 455-2:2015 - Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 2: Wymagania i badania dotyczące właściwości fizycznych; Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej
Patrz informacje dla użytkownika Patrz informacje dla użytkownika Wskazuje, że użytkownik powinien zapoznać się z informacjami dotyczącymi użytkowania Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425
Załącznik II, pkt.1.4. (a)
Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej
Nie prać

Nie prać/ Do not wash

Nie prać Wskazuje ŚOI, którego nie wolno prać EN ISO 3758:2012
(ISO 7000-3123);

Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425
Załącznik II, pkt.1.4. (a)
Tekstylia -- System oznaczania sposobu konserwacji z zastosowaniem symboli; Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej
Nie używać wybielacza

Nie używać wybielacza/ Do not bleach

Nie używać wybielacza Wskazuje ŚOI, do którego nie należy używać wybielacza EN ISO 3758:2012
(ISO 7000-3124);

Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425
Załącznik II, pkt.1.4. (a)
Tekstylia -- System oznaczania sposobu konserwacji z zastosowaniem symboli; Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej
Nie suszyć mechanicznie

Nie suszyć mechanicznie/ Do not tumble dry

Nie suszyć mechanicznie Wskazuje ŚOI, którego nie powinno się suszyć w suszarce bębnowej EN ISO 3758:2012
(ISO 7000-3109);

Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425
Załącznik II, pkt.1.4. (a)
Tekstylia -- System oznaczania sposobu konserwacji z zastosowaniem symboli; Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej
Nie prasować

Nie prasować/ Do not iron

Nie prasować Wskazuje ŚOI, którego nie należy prasować EN ISO 3758:2012
(ISO 7000-3113);

Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425
Załącznik II, pkt.1.4. (a)
Tekstylia -- System oznaczania sposobu konserwacji z zastosowaniem symboli; Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej
Nie czyścić chemicznie

Nie czyścić chemicznie/ Do not dry clean

Nie czyścić chemicznie Wskazuje ŚOI, którego nie należy czyścić chemicznie EN ISO 3758:2012
(ISO 7000-3114);

Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425
Załącznik II, pkt.1.4. (a)
Tekstylia -- System oznaczania sposobu konserwacji z zastosowaniem symboli; Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej
Materiał łatwopalny

Materiał łatwopalny/ Flammable fabric

Materiał łatwopalny Wskazuje ŚOI, który został wykonany z materiału łatwopalnego - -
Jednostka opakowania Jednostka opakowania Wskazuje liczbę sztuk w opakowaniu ISO 7000
Nr ref. symbolu 2794
Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
Limit układania w stos Limit układania w stos Wskazuje, że opakowania transportowe nie mogą być układane w pionie poza określoną liczbę, ani ze względu na rodzaj opakowania transportowego, ani z powodu charakteru samych przedmiotów.

Liczbę „n” należy zastąpić maksymalną liczbą dozwolonych opakowań
Liczba „n” nie obejmuje dolnego opakowania w stosie
ISO 7000
Nr ref. symbolu 2403;

Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425
Załącznik II, pkt.1.4. (a)
Symbole graficzne stosowane na urządzeniach; Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej
Tą stroną w górę Tą stroną w górę Wskazuje prawidłową pozycję pionową opakowania transportowego ISO 7000
Nr ref. symbolu 0623;

Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425
Załącznik II, pkt.1.4. (a)
Symbole graficzne stosowane na urządzeniach; Rozporządzenie PE i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej
Nie używać haków Nie używać haków Wskazuje, że haki nie mogą być używane do przenoszenia opakowania
transportowego
Nie używać ostrych narzędzi Nie używać ostrych narzędzi Wskazuje, że ostre narzędzia nie mogą być używane do otwierania
opakowania transportowego
Nie deptać Nie deptać Wskazuje, że nie można stawać na opakowaniu transportowym
Nadający się do przetworzenia Nadający się do przetworzenia Wskazanie, że oznaczone opakowanie transportowe jest częścią
procesu odzysku lub recyklingu
ISO 7000
Nr ref. symbolu 1135
Symbole graficzne stosowane na urządzeniach
Polietylen małej gęstości Polietylen małej gęstości Wskazuje materiał, z którego wykonane jest opakowanie Załącznik nr 1
Nr symbolu 4
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań
Tektura falista Tektura falista Załącznik nr 2
Nr symbolu 1
Załącznik nr 2
Nr symbolu 1
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań
Tektura płaska Tektura płaska Wskazuje materiał, z którego wykonane jest opakowanie Załącznik nr 2
Nr symbolu 2
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań
Papier Papier Wskazuje materiał, z którego wykonane jest opakowanie Załącznik nr 2
Nr symbolu 3
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań
Mieszane Mieszane Wskazuje, że opakowanie wykonane jest z różnych/mieszanych materiałów Załącznik nr 2
Nr symbolu 1
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wzorów oznakowania opakowań


Pliki do pobrania: