Aktualności

Mamy nowe logo

Zmieniamy swój wizerunek – rozpoczęliśmy rebranding. To dla nas ważny moment. Otwieramy kolejny rozdział w historii firmy ZARYS International Group.

 

Poprzednie logo powstało 15 lat temu. Poprzez przesunięcia i geometryczne przeorganizowanie elementów ukośnych w logo uzyskano efekt bardziej świadomego, stabilnego znaku. Trafny minimalizm tworzy bezpieczne ramy graficzne, definiuje na nowo nazwę marki ZARYS dodając jej nabytej z czasem rzeczowości. Podstawowe znaczenie słowa „zarys” odwołuje się do dynamizmu i struktury nieskończonej. W przełożeniu na działania firmy ZARYS, znaczy to dla nas rozwój, przedsięwzięcie o długofalowej strategii rozwoju uwzględniające, równolegle z działaniami biznesowymi brand purpose, czyli głębszy, pozamaterialny cel istnienia marki. Najważniejsze jest dla nas podniesienie jakości życia pacjentów i zapewnienie komfortu pracy medyków. Odświeżony wizerunek nie neguje dotychczasowej historii firmy i zebranego pakietu doświadczeń, odwołuje się do współczesnych zasad budowania marki. Charakterystyczne dla nas trzy odcienie koloru niebieskiego pozostają niezmienne. Nadal identyfikujemy z symbolicznymi znaczeniami tej barwy – higieną, świeżością, a także dynamizmem, kreatywnością i doświadczeniem. Działamy zgodnie z maksymą: kreujemy dobre rozwiązania. 

 

Zmiany będą dotyczyć: logo, aktualizacji schematu identyfikacji wizualnej, modyfikacji materiałów poligraficznych, redesignu opakowań. Ich podstawowym celem jest ułatwienie Państwu szybszej identyfikacji submarek należących do portfolio produktowego firmy ZARYS.