Blog

Dlaczego ubrania jednorazowego użytku?

Strój przeznaczony dla personelu medycznego znacznie ewaluował na przestrzeni wieków i lat. Początki chirurgii kojarzone są z lekarzami chodzącymi, a nawet operującymi w surdutach w kolorze czarnym, który przypisany był dla tej grupy zawodowej. Surduty często nosiły ślady użycia i poplamienia krwią, co tylko wzmacniało prestiż i potwierdzało doświadczenie operującego.

 

W dzisiejszych czasach nie znajdziemy podobieństwa do przedstawionego obrazu. Strój personelu medycznego dedykowany na salę operacyjną, każdego dnia ma być czysty oraz spełniać nie tylko funkcje praktyczną, jaką jest ubranie, ale również stanowić jeden z elementów profilaktyki zakażeń. Podczas XIX-sto wiecznych zabiegów nikt nie zastanawiał się nad problemem jakim są infekcje szpitalne. Należy zauważyć, że do większości pooperacyjnych zakażeń dochodzi właśnie podczas zabiegów operacyjnych. Obecne dążenia do redukcji ryzyka zakażeń, podejmowane są na różnych poziomach, a stosowanie na bloku operacyjnym właściwej odzieży stanowi jeden z nich.

 

„Zdrowy człowiek podczas chodzenia może w ciągu minuty rozpraszać w powietrzu około 5000 cząstek złuszczonego naskórka przenoszących bakterie. Cząstki mają wymiary od 5 µm do 60 µm, a oszacowana średnia liczba przenoszonych bakterii tlenowych i beztlenowych wynosi około pięć na cząstkę złuszczonego naskórka. Cząstki rozproszone w powietrzu zanieczyszczają ranę bezpośrednio przez sedymentację lub pośrednio, najpierw osadzając się na narzędziach i innych elementach, które następnie wchodzą w kontakt z raną […] Odzież dla bloków operacyjnych może pomagać w zmniejszaniu rozpraszania się w powietrzu sali operacyjnej pochodzących z ludzkiego ciała cząstek złuszczonego naskórka przenoszących bakterie”[i]

 

Ciągłe doskonalenie oraz dążenie do realizacji postawionego zadania sprawiło, że producenci oferują użytkownikom odzież jednorazową w miejsce tradycyjnych rozwiązań jakimi są ubrania wielorazowe poddawane praniu i dezynfekcji. Co należy rozumieć pod pojęciem „jednorazowa”? Odzież jednorazowa jest zmieniana codziennie, każdego dnia nowa, spełniająca postawione wymagania 

 

Zastosowanie rozwiązań jednorazowego użytku w jednostkach służby zdrowia to jeden z elementów profilaktyki zakażeń szpitalnych. Dążąc do realizacji tego założenia nie należy zapominać o komforcie pracy.  Producenci prześcigają się w oferowaniu użytkownikom rozwiązań wykonanych z różnych materiałów takich jak włóknina SMS, włóknina bawełnopodobna. Połączenie szeregu czynników, takich jak: konstrukcja, dopasowanie, przewiewność i struktura sprawiają, że funkcjonujące na rynku ubrania jednorazowego użytku to produkty najwyższej jakości, charakteryzujące się doskonałą oddychalnością i komfortem użytkowania. Wszystkie z nich spełniają przy tym swój nadrzędny cel jakim jest walka z infekcjami.

 

Rozważając zasadność stosowania odzieży jednorazowej należy zwrócić uwagę, że użytkowanie tego typu rozwiązań znajduje uzasadnienie również w innych obszarach szpitala. W wielu badaniach wykazano kontaminację roboczego ubrania personelu medycznego pracującego w szpitalach. Najczęściej kontaminacji ulegają mankiety, rękawy, kieszenie. Ubrania personelu medycznego, szczególnie oddziałów intensywnej terapii, ulegają kontaminacji podczas odsysania wydzieliny oskrzelowej pacjenta, pielęgnacji pacjenta z rurką tracheotomijną, zaopatrywania ran oraz żywienia przezskórną jejuno lub duodenostomią. Zaleca się więc wdrożenie zasad polityki ubraniowej, której celem jest ograniczenie rozprzestrzeniania drobnoustrojów chorobotwórczych poprzez ubrania personelu medycznego. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się postępowanie analogiczne jak na bloku operacyjnym tj. zakładanie każdorazowo nowego kompletu ubrania z krótkim rękawkiem przy rozpoczęciu dnia pracy lub dyżuru i wymiana w ciągu dnia na czyste w razie potrzeby.

 

Podsumowując warto zwrócić uwagę na szereg zalet stosowania odzieży jednorazowej takich jak: ograniczenie pylenia, zmniejszenie kontaminacji wynikającej z ciągłego użytkowania, eliminacja kosztów prania oraz napraw, ograniczenie alergii będących konsekwencją stosowania środków piorących oraz względy estetyczne przejawiające się brakiem uszkodzeń ubrań, które każdego dnia są nowe.

 

[i] PN-EN 13795 Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia. Wymagania ogólne dotyczące wytwórców, przetwórców i wyrobów, metod badań, wymagań użytkowych i poziomów wymagań