Blog

Jak skutecznie opatrzyć ranę oraz przyspieszyć proces gojenia się ran

Rana będąca przerwaniem ciągłości skóry lub skóry i tkanek położonych pod nią powstaje w wyniku mechanicznego, termicznego lub chemicznego urazu. W zależności od mechanizmu powstania rany wyróżniamy między innymi rany tłuczone, kłute, szarpane, kąsane oraz cięte.

 

Najczęstszym typem ran powstającym podczas wykonywania rożnych czynności w życiu codziennym są otarcia skóry. Przeważnie zwłaszcza u dzieci np. na kolanie dochodzi do nich w wyniku poślizgnięcia. Towarzyszą im zanieczyszczenia, niewielkie krwawienia oraz umiarkowany ból związany z uszkodzeniem zakończeń nerwowych. Zazwyczaj mają charakter powierzchowny, lecz nieodpowiednio zabezpieczone mogą zagrażać zdrowiu i prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych.

 

Udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej przy zranieniach należy odpowiednio zaopatrzyć ranę. Każda powstająca rana wymaga odpowiedniego postępowania.

 

Jak prawidłowo ochronić ranę przed wtórnym zakażeniem?

  • drobne skaleczenie lub niewielką ranę należy przepłukać pod bieżącą wodą oraz zastosować odpowiedni środek odkażający
  • zabezpieczyć opatrunkiem np. jałowym kompresem gazowym oczyszczoną ranę. Ważne jest aby opatrunek dobrze przylegał do rany 
  • w przypadku większego krwawienia należy zastosować dodatkowy materiał opatrunkowy pochłaniający nadmiar krwi. Najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie kompresu wysokochłonnego
  • tak przygotowany opatrunek mocujemy przylepcem np. tkaninowym, bandażem lub siatką opatrunkową.    

 

W przypadku niepokojących objawów należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc do najbliższej przychodni lub szpitala.

Pomoc można również wezwać, dzwoniąc pod numer 112.